Kan ik mijn artikel retour zenden of ruilen?

"Met uitsluiting van ondergenoemde voorwaarden, heb je te allen tijde en zonder opgaaf van reden het recht om een artikel binnen 14 dagen aan te melden voor retour of ruilen. Meld binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling dat je het artikel op basis van Wet Koop op Afstand via email retour wilt sturen of wilt ruilen. Je dient hiervoor een mail te sturen naar rawageschenken@gmail.com. Je hoeft hierbij geen reden aan te geven van retourneren. Via email word je ingelicht over de verdere procedure. Per wet heb je na melding van retour nogmaals 14 dagen voor het retourneren zelf. Dit verschilt echter per aanvraag en kunnen wij alleen individueel in behandeling nemen. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening."

 

Om geretourneerde artikelen weer te kunnen verkopen, is de verpakking van artikelen erg belangrijk. Artikelen dienen daarom compleet, onbeschadigd, ongebruikt en indien mogelijk, in de originele verpakking retour te worden gestuurd. Wanneer de originele verpakking niet meer bruikbaar is, vragen wij je het artikel zorgvuldig te verpakken in een verpakking die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking. Schrijf in ieder geval geen tekst op de verpakking en plak geen stickers of plakband op de verpakking. Wij vragen je de retour te zenden artikelen in een doos te verpakken om beschadiging tijdens transport tegen te gaan. De retourzending dient altijd voldoende gefrankeerd naar ons te worden toegestuurd. Wij verzoeken je op de retourzending duidelijk het retournummer te vermelden.

 

Let op: Je draagt het risico voor retourzending. Wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren. Retourzendingen met een waarde van meer dan € 125,- dienen aangetekend te worden verzonden. Eventuele vermissing kun je dan claimen bij je vervoerder. Pakketten die niet voldoende gefrankeerd zijn, worden altijd door ons geweigerd.   

 

Uitgesloten van retournering zijn:

  • Aangebroken, beschadigde of in gebruik genomen artikelen.
  • Artikelen die elders gekocht zijn dan via Aquilliss.nl.

 

Aquilliss.nl behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het aankoopbedrag te vergoeden. Dit kan zich voordoen wanneer de verpakking geopend is, indien het artikel is gebruikt of beschadigd.

 

Wie betaalt de verzendkosten bij retourzendingen?

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.Ik heb een defect artikel ontvangen, wat nu?

Het kan helaas gebeuren dat een artikel je niet in perfecte staat bereikt, doordat het bijvoorbeeld door transport beschadigd is. Wil je een artikel retourneren of ruilen op basis van een defect? Neem dan uiterlijk binnen 14 dagen, nadat je het defect hebt geconstateerd, contact met ons op. Wij nemen dan, samen met je door wat voor jou de beste oplossing is. Wij willen je erop attenderen dat wij geen artikelen retour nemen waarvan vooraf geen overleg is geweest met ons. Wij kijken altijd of het probleem op te lossen is voordat het als defect kan worden aangemerkt.

 

Waar kan ik mijn retourzending naar toesturen? 

Om artikelen retour te kunnen zenden, dien je vooraf een mail te sturen naar rawageschenken@gmail.com. Via deze mail word je verder ingelicht over de vervolgprocedure. Dit verschilt per aanvraag en kunnen wij alleen individueel in behandeling nemen. Wij willen je adviseren je retourzendingen altijd aan te bieden via het postkantoor of postagentschap. Je ontvangt dan een verzendbewijs van je retourzending. Aan de hand hiervan is je retourzending altijd te traceren, mocht deze zoekraken. Aquilliss.nl.nl is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte pakketten die niet op een juiste manier verzonden worden.

 

Kan ik mijn bestelling ook omruilen?

Uiteraard kun je je bestelling omruilen. Neem daarvoor eerst contact met ons op via rawageschenken@gmail.com. In overleg zetten wij alles in gang om de retourprocedure zo makkelijk mogelijk te maken.