Heb ik garantie op mijn aangekochte artikelen?
Op alle artikelen van Aquilliss.nl geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Heb je een artikel ontvangen, waarbij dat niet het geval is, stuur dan een e-mail naar info@aquilliss.nl Zet in deze e-mail een paar duidelijke foto’s, de omschrijving van de klacht en je klantnummer. Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met je op om tot een passende oplossing te komen.

 

Wat is de garantietermijn? 
De garantie geldt volgens de wettelijke rechten van de consument. Wij hanteren de garantietermijn die wij hebben verkregen van de leverancier of die de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Dit garantietermijn kan per artikel verschillend zijn. Wij kijken dan ook altijd naar de garantiebepalingen die van toepassing zijn op het door jouw gekochte artikel.

 

Wanneer vervalt de garantie? 
De garantie op een artikel vervalt wanneer er sprake is van onverantwoord gebruik in de vorm van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken waar Aquilliss.nl geen invloed op heeft. Ook vervalt de garantie als je zelf wijzigingen of reparaties aan het artikel hebt verricht of wanneer de artikelen voor andere doeleinden zijn gebruikt of op onzorgvuldige wijze zijn behandeld of onderhouden.

 

Hoe kan ik een klacht melden? 
Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze artikelen en de servicegerichtheid naar jou als klant. We willen namelijk dat je tevreden bent over onze artikelen en dienstverlening. Heb je een klacht over een artikel of over onze dienstverlening? Laat ons dit weten. Je kunt je klacht e-mailen naar info@aquilliss.nl. Zet in deze e-mail een paar duidelijke foto’s, de omschrijving van de klacht en je klantnummer. Vervolgens nemen wij binnen 3 werkdagen contact met je op om tot een passende oplossing te komen. Mochten we er aan de hand van de foto’s niet uitkomen, dan zullen wij je vragen het artikel naar ons op te sturen. Bij klachten kijken wij altijd naar de garantiebepalingen, die op jouw artikel van toepassing zijn.

Ben je niet in de gelegenheid om je klacht te mailen, dan kun je dit ook per reguliere post of telefonisch doorgeven.

Onze gegevens zijn: Aquilliss.nl
Nieuwstraat 20 7551cx Hengelo
Telefoonnummer 0748531900  
E-mailadres info@aquilliss.nl
 

 

Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn klacht. 
Aquilliss.nl stelt alles in het werk om je klacht op een juiste manier af te handelen. Mocht het toch voorkomen dat je het niet eens bent met de afhandeling van je klacht, dan kun je altijd contact opnemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Aquilliss.nl bij is aangesloten. Mocht deze bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heb je de mogelijkheid om je geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).